Remedial Teaching

Uw kind doet goed zijn/haar best op school. Toch lukt het niet om de leerstof goed op te nemen en tot goede resultaten te komen. Gevolg: een kind met vragen, of zelfs een verdrietig en onzeker kind.

Veel kinderen hebben zo nu en dan een steuntje in de rug nodig. Ik kan hen dat bieden door middel van remedial teaching.  Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van lezen, spelling, begrijpend lezen of rekenen op de basisschool. Daarnaast kan het gaan om moeite met het maken van huiswerk, het leren van toetsen of het voorbereiden op een grote (CITO)toets.

In het intakegesprek bespreken we waar uw kind moeite mee heeft. Door middel van het afnemen van toetsen stel ik vast waar de ontwikkeling van uw kind precies is gestagneerd. Vervolgens stel ik een handelingsplan op voor een periode van maximaal 10 weken, rekening houdend met de mogelijkheden van het kind. Ik begeleid uw kind wekelijks één op één, waarna uw kind een kleine portie huiswerk mee krijgt om thuis verder te werken aan het oefenen van de nieuwe leerstof.

Omdat moeite met leren vaak samengaat met een gevoel van een vol hoofd, moeite met ordenen en combineren, gebruik ik de MatriXmethode om de leerstijl van uw kind in kaart te brengen (hoofd opruimen). Daarnaast gebruik ik de technieken van de MatriXmethode bij het aanleren en automatiseren van nieuwe leerstof.
Mocht uw kind last hebben van gevoelens van onzekerheid of faalangst, dan wordt het aanpakken hiervan meegenomen in het handelingsplan.

Resultaat: een ontspannen, krachtig kind dat weer met plezier kan leren!